ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות | מחלקת ניקוז ותיעול אגף תשתיות

מחלקת ניקוז ותיעול

  • בנימין כהן

    מנהל מחלקת ניקוז ותיעול
  •  

תחומי הפעילות:

  • הערכות חורף- במהלך כל השנה מבוצעות עבודות לאחזקת מערכת הניקוז ובחודשים ספטמבר- נובמבר מבוצעות עבודות הכנה לחורף לניקוי קולטנים ותעלות, צילום ושטיפת קווים התקנת שערים חשמליים למניעת חדירת מים לחניונים במקומות מועדים.
  • נוהל סופה-ע"פ תחזית מזג האויר מפעילה המחלקה צוותי קבלן ופיקוח למתן מענה מידי לקריאות מוקד.
  • טיפול בפניות מוקד.