ראשי | העיר והעירייה | הודעות דוברות | כינוס המועצה לאזרחים ותיקים הודעות דוברות

כינוס המועצה לאזרחים ותיקים

10 בספטמבר 2019

 

ביום שני, 9.9, התכנסה לראשונה המועצה לאזרחים ותיקים של עיריית רמת-גן. המועצה תהווה גוף ייצוגי שמטרתו להשמיע את קולם של האזרחים הוותיקים ולייצר שינוי תרבותי ביחס אליהם. בראש המועצה תעמוד טלי רוזין, גרונטולוגית ואשת תקשורת המתגוררת בעיר רמת-גן. רוזין תמלא תפקיד זה בהתנדבות מלאה. ראש עיריית רמת-גן, כרמל שאמה הכהן: "ציבור האזרחים הוותיקים ברמת-גן מהווה כ20% מכלל תושבי העיר, פי שניים מהממוצע הארצי העומד על 10%. העירייה בראשותי, תפעל ותשקיע באזרחים הוותיקים בכל תחום שנדרש ובכלל המשאבים העומדים לרשותנו"


במעמד נכחו, יוזם המועצה ומ"מ ראש העיר, מר ליעד אילני, פרופ' ישראל (איסי) דורון מאונ' חיפה, בכירי הנהלת העיר, נציגי משרד הרווחה ועובדי העירייה העוסקים בתחום. בין הצעדים שנדונו – הקמת מוקד 8080, מוקד טלפוני מאויש שיאפשר מענה אנושי ולא מוקלט עבור אזרחים וותיקים, הענקת "אות ראש העיר" לעסקים אשר יעניקו קדימות בתור לגילאי 80 ומעלה, וכן סוגיות ואתגרים נוספים הניצבים בפני האוכלוסייה בעיר. התכנסות המועצה הייצוגית היא השנייה מסוגה השבוע, לאחר שביום ראשון הושקה לראשונה מועצת החינוך של העיר.


יוזם המועצה ומ"מ ראש העיר, מר ליעד אילני מסר: "אני גאה מאד ביוזמה החשובה הזו. המועצה שכינסנו תפעל ע"מ ללמוד, לנתח ולפתח מענה לצרכים של האוכלוסייה הזו, המהווה חלק ניכר מתושבי העיר. רמת-גן תהווה דוגמה לעיר ללא אפליה על רקע גילאי. אזרחי העיר הוותיקים ורווחתם הם נר לרגלינו - אני רואה חשיבות עליונה בהבטחת מצבם הבריאותי, הנפשי והכלכלי ואמשיך לפעול יחד עם ראש העיר ביתר שאת למען מטרה זו. באותה מידה שאני הורה לילד במערכת החינוך אני בן ונכד לדור ותיק יותר ולכן פועל לשיפור החינוך לילדינו ולהבטחת העתיד להורינו. יש לי אמון מלא בראש המועצה, הגב' טלי רוזין, שתסייע לנו להצעיד תחום זה בעיר להישגים גדולים".

איצ'ה שחם, מחזיק תיק הגמלאים: "ברמת-גן קיימים שירותים לאזרחים הוותיקים בהיקף ובעומק כזה, שאין ברשויות אחרות. במעמד הר סיני נאמר: 'נעשה ונשמע', כעת אחרי שעשינו, נשמח לשמוע את התושבים הוותיקים בעיר ולהמשיך לפעול למענם.


בתום התכנסות המועצה עלה להרצות פרופ' ישראל (איסי) דורון, הנחשב לאחד מבכירי הגרונטולוגים בישראל. איסי הסביר כי הוא צופה מהפיכה חברתית ביחס לאזרחים ותיקים בישראל, מהפיכה אותה כינה "מחאת הפנתרים האפורים".


ציבור האזרחים הוותיקים ברמת-גן מהווה כ-20% מכלל תושבי העיר, פי שניים מהממוצע הארצי העומד על 10%. בהתאם לכך, המחלקה לרווחת הגמלאי והמחלקה לתרבות בפנאי לאזרחים הוותיקים, מעניקות מגוון שירותים לאזרחים הוותיקים הכוללים: הפעלת קבוצות טיפול ותמיכה לגמלאים, הפעלת "תכנית ברוקדייל" שמרכזת מפגשים שבועיים בין סטודנטים לגמלאים בודדים והפנייה לנופשונים לצורך החלמה בכפוף למשרד הרווחה. בנוסף, המחלקה פועלת גם למתן סיוע כלכלי לגמלאים בטיפולים רפואיים ומסייעת בבקשות גמלאים להיקלט בבתי האבות בעיר.

ראש עיריית רמת-גן, כרמל שאמה הכהן סיכם ואמר: ״זוהי זכות גדולה לפתח עבור ותיקי העיר שלנו, האנשים שלקחו חלק בהקמת העיר ובפיתוחה, שירותים מגוונים שיענו לצרכים שלכם וימלאו את שעות הפנאי בכל תחום אפשרי. אני רוצה להודות לצוות הנפלא שמוביל את העשייה בתחום האזרחים הוותיקים במסירות רבה ומתוך תחושת שליחות. אני מבטיח כי עיריית רמת-גן בראשותי, תמשיך לעשות ככל שניתן בכדי להעשיר את עולמכם בתכנים ובפעילויות וכמו כן, גם נמשיך לתת לכם אוזן קשבת לכל בעיה וטענה".