ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה על הסדרי תנועה זמניים מודעות העירייה

הודעה על הסדרי תנועה זמניים

ביום חמישי ה-21.12.17 צפויים חסימות והסדרי תנועה זמניים עקב עבודות של ארבעה אתרי בנייה בעיר:

  • אתר ברחוב כנפי נשרים 16 | תתבצע חסימה ברחוב כנפי נשרים (מקטע אלישיב-בן גוריון), בין השעות 19:00-09:00.
  • אתר ברחוב מוריה 17 | תתבצע חסימה ברחוב מוריה (מקטע לוחמי סיני-שד' ירושלים), בין השעות 17:00-08:30.
  • אתר ברחוב דבורה הנביאה 4 | תתבצע חסימה ברחוב דבורה הנביאה (מקטע החי"ל-שלומציון), בין השעות 19:00-08:30.
  • אתר ברחוב ביאליק 64 | יתבצע צמצום נתיבים ברחוב ביאליק (מקטע ד"ר כהן-נורדאו), בין השעות 17:00-08:30.