ראשי | התחדשות עירונית | כתבות התחדשות עירונית | מקדמים תוכניות אב שכונתיות כתבות התחדשות עירונית

מקדמים תוכניות אב שכונתיות

חיזוק מוקדים בהתאם לאופי השכונה, ייעול שימוש בשטחי ציבור קיימים, איגום מגרשים ופתרונות תנועה חדשים. כל המידע על התוכניות שצפויות לקדם ודאות תכנונית והתחדשות עירונית הגונה


כחלק מתוכנית מתאר כוללנית לעיר המתגבשת בימים אלה, מקדמת עיריית רמת-גן תוכניות אב שכונתיות, במטרה לאפשר התחדשות עירונית, תוך שמירה על האינטרס הציבורי ויצירת ודאות תכנונית - הן עבור התושב והן עבור היזם.

תוכניות האב השכוניות נוצרו לצורך התמודדות עם אתגרים משמעותיים, בהם: יוזמות תכנון אקראיות, מימוש לא מבוקר של תמ"א 38, צפיפות גבוהה ומגרשים קטנים, חוסר במבני ציבור ובשטחי ציבור פתוחים. התוכניות סוקרות את הסיכונים והאתגרים הרלוונטיים לכל שכונה, ותופרות "חליפת תכנון" ייחודית שנותנת להם מענה.

בחלק מהשכונות מכוונות התוכניות להתחדשות על ידי קביעת מתחמי תכנון מפורט (פינוי-בינוי) ומתחמי תמ"א 38. באחרות מציעות התוכניות ייעול שימוש בשטחי ציבור קיימים וחיזוק מוקדים שכונתיים. בנוסף, בוחנות התוכניות גם נושאי תנועה ותחבורה ומציעות מגוון פתרונות, לדוגמה: שינוי בהסדרי תנועה, תוספת דרכים או הרחבתן, אזורי מיתון תנועה, עידוד שימוש בתחבורה ציבורית וחלופית, לרבות הכשרת נתיבים עבור הולכי רגל ושבילי אופניים.

עד כה אושרו תוכניות אב ברמת שקמה, שכונת הלל ושיכון ותיקים. באחרונה הושלם עוד שלב בתכנונה של העיר רמת-גן, שעה שהוועדה המקומית אישרה תוכנית אב שכונתית לקריית בורוכוב. לכל אלו יצטרפו במהלך החודשים הקרובים 13 תוכניות נוספות, שכבר נמצאות בהליכי תכנון שונים.


שכונת יד לבנים