ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | אישור גיוס וקבלת תרומות | אישור גיוס וקבלת תרומות לשנת 2017 אישור גיוס וקבלת תרומות

אישור גיוס וקבלת תרומות לשנת 2017