ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | כנס היכרות עם גני הילדים לשנת הלימודים תשפ"א

כנס היכרות עם גני הילדים לשנת הלימודים תשפ"א

לקראת הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"א, מתעוררות שאלות רבות להורים לילדים שזו שנתם הראשונה בגנים העירוניים ולהורים לילדים אשר ממשיכים לשנה נוספת. אגף החינוך בעיריית רמת-גן נערך בהתאם ובימי הרישום תינתן תמיכה לרישום מקוון במחלקת גני הילדים בין התאריכים 16-10.2.20. בנוסף, עורך אגף החינוך כנס היכרות עם גני הילדים בו ינתן מידע לגבי הרישום ומידע כללי לגבי תוכניות הלימוד בגנים העירוניים. בכנס ההיכרות יהיה ניתן להציף שאלות ולהיענות על ידי אנשי מקצוע.

כנס היכרות עם גני הילדים יתקיים ביום שני, 3.2.20, בשעה 19:30, בתיאטרון ראסל.

 


 

להרשמה לגנים לשנת הלימודים תשפ"א >