ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | אישור גיוס וקבלת תרומות | אישור גיוס וקבלת תרומות לשנת 2018 אישור גיוס וקבלת תרומות

אישור גיוס וקבלת תרומות לשנת 2018