ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | מפגש תושבים בנושא תוכנית מתאר כוללנית מודעות העירייה

מפגש תושבים בנושא תוכנית מתאר כוללנית

בימים אלה ממשיך צוות מתכננים בעריכת תוכנית המתאר החדשה לרמת-גן, בהזמנת ועדה בין-משרדית בראשות לשכת התכנון המחוזית ומנהל התכנון של משרד האוצר, בשיתוף עיריית רמת-גן. במקביל לעבודת הצוות וכחלק מעבודתו, מתקיים תהליך שיתוף הציבור להפנמת התשומות של ציבור התושבים בעיר בתוכנית. תהליך זה מובל על ידי יועץ לשיתוף הציבור, שפגש וממשיך לפגוש תושבים להטמעת הבנותיהם ותפישותיהם בעריכת התוכנית.

בהמשך למפגש התושבים הראשון שעסק בניתוח המצב הקיים, יעסוק המפגש השני בחזון התוכנית ותרגומה לחלופות התכנון השונות. המפגש ייערך ביום חמישי ה-4.1.18, בין השעות 21:30-19:30, באולם הכנסים של תיכון בליך (רחוב המאה ואחד 24).

תוכנית המפגש:

  • דבר ראש העיר, ישראל זינגר
  • דבר מהנדסת העיר, אדר' עליזה זיידלר גרנות
  • הצגת עיקרי חזון וחלופות התכנון | אדר' יוסי פרחי, ראש צוות התכנון
  • דיון פתוח | טובי אלפנדרי, היועץ לשיתוף הציבור


ההשתתפות במפגש פתוחה לקהל ומותנת בהרשמה מראש. 

להרשמה - לחץ כאן >