ראשי | מטפחים איכות חיים | מידע בשעת הקורונה | פרטי קשר של מחלקות העירייה מידע בשעת הקורונה

פרטי קשר של מחלקות העירייה

לגזור ולשמור - פניה טלפונית ודואר אלקטרוני של המחלקות השונות בעירייה:

 • מחלקת פניות הציבור:
  03-6735537/78 | [email protected]
 • מחלקת הגבייה:
  מענה טלפוני ושירותים דיגיטליים בין השעות 08:00 – 15:00.
  מודיעין: 03-6753335
  מזכירות: 03-6753528
  מחלקת קבלת קהל: 03-6753281 / 03-6753286 / 03-3573288 / 03-6753287
  מחלקת שומה: 03-6753580/3836/3303
  מחלקת הוראות קבע: 03-6753306 / 03-7408856
  מחלקת עסקים/הוצל"פ/חובות – 03-6753283 / 03-6753468 / 03-6753214 / 03-6753274

  מוקד מח' גביה בין השעות 08:00–20:00 בטלפון: 076-5300853
 • אגף החינוך- הנהלת האגף – 03-6753508 | [email protected]
 • אגף החינוך: פניות בנושא רישום גנ"י – 03-6753508
 • אגף החינוך: פניות בנושא רישום לבתי ספר יסודיים – 03-6753370/1
 • מחלקת חינוך יסודי
  מענה טלפונית 6753513 - 03
  ימים א - ה בין השעות 12:00-08:00
 • מחלקת גני ילדים
  מענה טלפוני 03-6753466
  בימי א, ב, ד, ה בין השעות 13:30-08:30
  יום ג בין השעות 8:30–12:00
 • מחלקת העל יסודי
  מענה טלפוני 6753725 -03
  ימים א – ה בין השעות 13:00-09:00
  מענה לפניות במיילים לאורך היום במייל 
 • מחלקת טיפול פרט
  מענה טלפוני 03-6753549
  ימים א, ג, ד בין השעות 11:00-08:00| 14:00-15:00
  יום ה בין השעות 11:00-08:00 | 14:30-13:30 
  יום ב בין השעות 11:00-08:00 | 17:00-15:00
 • מחלקת צעירים ונוער
  מענה טלפוני 6753643 - 03
  ימים א, ג, ד, ה 07:00-15:00
  יום ב 13:00-07:00 | 17:30-15:00

 • אגף שירותים חברתיים:
  מענה טלפוני 03-6712100
  ימים א, ג, ה 07:30 – 15:00
  ימים ב, ד 07:30 – 19:00
  [email protected]
 • אגף שפ"ע:
   03-6753556 | [email protected]
 • אגף ההנדסה:
  מענה הטלפוני  03-6753780, 03-6753716
  ימים א, ד, ה 15:00-13:30
  יום ב 12:00-10:00
 • אגף ביטחון ואכיפה – 03-6759050 | [email protected]
  במטה האגף והמחלקות למעט החניה:
  ימים א-ה 08:00 -14:30
  מחלקת חניה – 03-6753584, 03-6753747 | [email protected]
  א-ה 17:00-08:00 (מענה חיצוני)
 • אגף תשתיות – לפי מחלקות:
  מחלקת דרכים – 03-6753542  | [email protected]
  מחלקת חשמל ומאור – 03-6753713 | [email protected]
  מחלקת גנים ונוף – 03-6753883 | [email protected]
  מחלקת תרבות הדיור – 03-6753379 | [email protected]
  מבנים מסוכנים – 03-6753712