ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | רישום לכיתות א' לשנת הלימודים תש"פ

רישום לכיתות א' לשנת הלימודים תש"פ

הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תש"פ יתקיים בין התאריכים 7.1.19 -21.1.19. חייבי רישום- תלמידים שנולדו בין התאריכים: יט' בטבת תשע"ג 1.1.2013 - כח' בטבת תשע"ד 31.12.2013.

העיר רמת-גן חולקה למרחבי חינוך, הרחיבה את אזורי הרישום ובכך מאפשרת להורים לבחור באופן מבוקר את בית הספר בו ילמדו ילדיהם. הפתיחה המבוקרת של אזורי הרישום מאפשרת את מימוש זכות הבחירה של ההורים, תוך הקפדה על שמירת ערכים של שוויון הזדמנויות ואינטגרציה חברתית. לקראת הרישום לכיתה א', מוגשת לכם חוברת המציגה את נהלי הרישום ואת עיקרי הייחודיות בכל אחד מבתי הספר המשתתפים בבחירה המבוקרת.

 

לשאלות ובירורים יש לפנות לאגף החינוך, למחלקה לחינוך יסודי בכתובת: ביאליק 76 (קניון ביאליק), קומה ב', חדר 7, בטלפונים: 03-6753370, 03-6753371 | או בכתובת דוא"ל: [email protected].

 

עולים לכיתות א' ברמת-גן