ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בעניין שינוי שם שיכון מזרחי מודעות העירייה

הודעה בעניין שינוי שם שיכון מזרחי

עיריית רמת-גן מתכוונת להחליף את שם סמטת מעלה שיכון מזרחי לשם "שכונת נווה רם". החלפת שם השכונה אושרה במועצת העיר בישיבתה בתאריך 26/5/2021

 

תאריך אחרון להגשת התנגדויות הינו 30.9.21, לגב' עמליה כשר - מרכזת ועדת שמות בלשכת ראש העיר.
[email protected] | 03-6753511