ראשי | מהיום עוברים לארנונה דיגיטלית ומקבלים שוברים בתיבת הדוא"ל | כתב הצהרה מהיום עוברים לארנונה דיגיטלית ומקבלים שוברים בתיבת הדוא"ל

כתב הצהרה

טופס רישום
כתב הצהרה - הסכמה לקבלת חשבונות לכתובת דואר אלקטרונית
 
אני מאשר כי קראתי את מדיניות הרישום למאגר הלקוחות של עיריית רמת-גן, הבנתי את הסעיפים האמורים ואני מסכים לקבל את חשבונות הארנונה בדואר אלקטרוני.

מדיניות הרישום למאגר הלקוחות של עיריית רמת-גן:
א. הריני מאשר בזאת את קבלת חשבונות הארנונה של עיריית רמת-גן לחשבון הדואר האלקטרוני שנמסר בטופס "רישום לקבלת תלושי הארנונה בדואר אלקטרוני". הדואר האלקטרוני יישלח באופן מאובטח כדי לשמור על חיסיון המידע המצוי בו.
ב. ידוע לי ואני מסכים שקבלת חשבונות הארנונה לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על ידי לכל דבר ועניין לרבות לעניין גביה במקרה של אי תשלום.
ג. אני מסכים שהפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי העירייה. ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפי רצוני בלבד. כמו-כן, ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לעדכן את הפרטים הנ"ל.
ד. ידוע לי שבמידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עליי לעדכן את העירייה.
ה. אני מסכים שהעירייה תשלח אלי מדי פעם מידע באמצעות מסרונים (הודעות טקסט) למספר הטלפון שלי אותו מסרתי בטופס זה. ידוע לי שבכל עת אוכל לבטל את הסכמה זו ולחדול מקבלת המידע.

* הבהרה מגדרית :כתב ההצהרה נכתב בלשון זכר, אך מתייחס לגברים ולנשים כאחד.