ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עדכון סבבוס בונוס למצדה מודעות העירייה

עדכון סבבוס בונוס למצדה

הודעה חשובה - סבבוס בונוס למצדה:

בשל הנחיות משרד הבריאות, סבבוס בונוס למצדה ידחה. מועד חדש ימסר בהקדם.

הנרשמים לטיול זה לא חויבו. לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל: [email protected].