ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת לוגיסטיקה ואחזקה האגף לשירותים חברתיים

מחלקת לוגיסטיקה ואחזקה

  • רחמים שלום

    מנהל המחלקה
  •  
    המחלקה אחראית על אחזקת כלל מבני האגף ועל ביצוע משימות בתחום הלוגיסטיקה. באגף לשירותים חברתיים כ-80 אתרים, אותם יש לתחזק באופן שוטף.

    המחלקה אמונה על תחזוקה שוטפת של כל מבני האגף והמסגרות, ביצוע כלל השיפוצים וההצטיידות ופיקוח, ניהול תב"ר, ניהול תקציב האגף בעמותת "עלה", טיפול ברכש בדגש על ציוד משרדי וציוד מתכלה, ביקורת מבנים – דרישות משרד הרווחה שנתי, שמירה על ניקיון ותקינות הציוד באתרי האגף.