ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה מ"מ מפקח/ת חוקי עזר עירוני/ת בפיקוח העירוני (לפארק הלאומי) דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה מ"מ מפקח/ת חוקי עזר עירוני/ת בפיקוח העירוני (לפארק הלאומי)

מס' משרה: 0293-6032

היחידה:
אגף הביטחון והאכיפה

תואר המשרה: מ"מ מפקח חוקי עזר עירוני בפיקוח העירוני (לפארק הלאומי)

דרגת המשרה ודירוגה:
בדירוג מינהלי מסלול קידום:5-8


היקף העסקה: 100%

סוג משרה:
מילוי מקום

תיאור התפקיד:

 • בקרה ואכיפה חוקי עזר עירוניים באמצעות התראות, קנסות והחרמות.
 • ביצוע ביקורות בשטחים ציבוריים למניעת מפגעים.
 • אכיפת חניה על פי חוקי העזר העירוניים.
 • טיפול במפגעים הקשורים לאיכות הסביבה.
 • טיפול בפניות אזרחים המתקבלות באמצעות המוקד.
 • טיפול ברוכלות לא חוקית.
 • עבודת פיקוח ואכיפה בתחום הסדר הציבורי ובאירועים עירוניים.
 • העבודה במשמרות, בשבתות ובחגים.תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
 • בעל כשירות גופנית תקינה.ניסיון מקצועי ודרישות המשרה:

 • שליטה מלאה בשפה העברית בכתב ובעל-פה.
 • יכולת עבודה בצוות ובעל יחסי אנוש טובים.
 • גישה לטיפול בקהל ויכולת עמידה לחצים.
 • התנהגות ייצוגית מול מבקרי הפארק וציבור הנהגים.
 • כושר מנהיגות ויוזמה אישית.
 • נכונות לעבוד בשעות חריגות וע"פ הצורך.
 • בעל רישיון נהיגה בתוקף.
 • בעל רישיון נהיגה A1+B בתוקף- יתרון.
 • הצגת אישור משטרה בגין היעדר רישום פלילי.דרישות נוספות:

 • שפות: ידע ושליטה גבוהה בשפה העברית.
 • יישומי מחשב: שליטה מלאה באופיס, הכרות עם סביבה טכנולוגית (תפעול מערכת מחשוב)


כפיפות:
למנהל המחלקה.


מינהלה:
המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן לאגף משאבי אנוש במייל לכתובת: [email protected]. חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספרה.

מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.

הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

קיימת אפשרות שהמועמדים יישלחו למבחן התאמה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.