ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - עיריית רמת-גן | קול קורא לאספקת מייצגי תאורה דקורטיביים לתלייה על עצים עבור עיריית רמת גן מכרזים - עיריית רמת-גן

קול קורא לאספקת מייצגי תאורה דקורטיביים לתלייה על עצים עבור עיריית רמת גן