ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בדבר תלוש ארנונה לחודשים 11-12/17 מודעות העירייה

הודעה בדבר תלוש ארנונה לחודשים 11-12/17

שימו לב,  בעקבות טעות של בית הדפוס המדפיס את תלושי הארנונה, חלק מתושבי העיר קיבלו תלוש ארנונה (נובמבר - דצמבר) שאינו תואם לשמם במעטפה ועל כן זהו אינו התלוש הנכון לתשלום.
במידה וקיבלתם תלוש שאינו שלכם אנא התקשרו בכל שעה למוקד העירוני 109 על מנת לעדכן והתלוש התקין ישלח אליכם בהקדם.
אנו בודקים לעומק את הסיבה שבגינה נגרמה הטעות בבית הדפוס, על מנת שמקרה זה לא יישנה בעתיד, צר לנו על אי הנוחות.