19.04
בין התאריכים 26-25.4.18 לא תתקיים קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני במחלקת חניה ובאגף תשתיות
לכל הדיווחים