22.01
נטיעות בגן אלקס המחודש - תושבי השכונה מוזמנים לנטיעות בתאריך ה- 2.2 בשעה 09:45 במעמד ראש העיר
לכל הדיווחים